MAELE A SESOTHO PDF

Maele. Basali ke tau li mesana: Ke hore basali ke batho ba bohale ba litau empa haele ha ho tluoa ntoeng, ba keke ba loana joaloka litau. Hona ho bolela hore. Maele le maelana a #sesotho ka #sekgowa 1-Hale fete kgomo leje motho You doesn’t pass a cow and eat a person 2-Ntja pedi hae hlolwe ke sebata. MAELE A SESOTHO LE LITLHALOSO has members. Re bua ka puo ea sesotho fela le litlhaloso tsa mantsoe a thata.

Author: Vum Kajishakar
Country: Kazakhstan
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 23 June 2005
Pages: 446
PDF File Size: 3.21 Mb
ePub File Size: 13.70 Mb
ISBN: 557-8-96801-144-2
Downloads: 13624
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taugrel

An evil doer has no distinguishing mark. Great talkers are never great doers. Ho jaka ka leleme. Tshimo ya ka eo ke e lemang ka matsoho, ha dijo tsa yona di butswitse, sesotjo di kotula ka mahlo. Mpho ha e halalwe.

Ho tlotsa motho ka lera mahlonh. Mosadi ya dinyao le mpeng? Phutse le hara thota? Of jumping, jumping in thorns?

Try This PDF:   ADEMPIERE TUTORIAL PDF

MAELE A SESOTHO LE MEKHOA EA HO A RUTA ((SOTHO PROVERBS, &c.)

My field which I plough with my hands; when its crops are ripe, I harvest them with my eyes. Ngaka e rutwa wa dihlare, mejo ha e e rutwe.

To learn from rumour. To nod in agreement. Phate di a lekana? A doctor is taught medicine, but not the charges. One is blind to one’s faults. To fear a harmless thing. Mighty things rise from trivial ones.

maele – Bukantswe v.3 – Online Sesotho – English dictionary — Bukantswe ya Sesotho le Senyesemane

A pumpkin in the middle of the field? I wrote it with my hand and on finishing, I read it with my eyes. Monna e molelele sesotno mosweu?

Ho qetwa ke letsapa. Sejo-senyane ha se fete molomo. Milk – its whiteness. Dithoto ke lefa la ba bohale.

Ho oma ka hloho. A bird that leaves its eggs and runs away? Every one fends for himself. Sefako – ha se tlola-tlola hara jwang.

Try This PDF:   EDUKACJA DOMOWA W POLSCE ZAKRZEWSCY PDF

To live from hand to mouth. Pinyane ha e senye sesohho. Lefu ha le jwetse. To be in mourning. To deceive a person. Ho robala ka lephako. Ho bua hase ho phetha. He who rejects advice deserves no sympathy.

To make oneself important. To expect something that will never happen. Mosi, o siya mollo.

Botswa ha bo jelwe. The little mother of blackness, comer from the reeds? Ho aparela motho kobo. Ho ya ho ile. Ho ema le ho makala. Tempers cool down with time. It is wise to keep certain things secret. Monna ya fetolang mmala ka nako le nako?